Adoptuj Marii

Žádost o uhrazení kauce na nájemné

Poskytujeme finanční hotovost na účet pronajímatele bytu do 25 tisíc korun. K získání kauce na nájemné je potřeba pravdivě vyplnit nasledující žádost a přiložit všechny vypsané dokumenty. Bez těchto dokumentů je žádost neplatná.

Povinné dokumenty, bez nich nebude vaše žádost posuzována:

  • Doporučení OSPOD nebo jiné pomáhající organizace
  • Rozhodnutí o nepřiznání dávky mimořádné okamžitě pomoci na úhradu nezbytného jednorázového výdaje nebo pracovní smlouvu s přehledem příjmů. Formulář ke stažení ZDE.
  • Kopie nájemní smlouvy nebo smlouvy prokazující pronájem bytu. (lze dodat dodatečně)

Odesláním formuláře dávám souhlas s tím, aby WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. shromažďovala a zpracovávala mé osobní a citlivé údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Beru na vědomí, že vyplnění a doručení této žádosti společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. slouží pouze k navázání kontaktu mezi žadatelkou a společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. s tím, že žadatelce tímto nevznikají žádné nároky na poskytování služeb ze strany společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou přesné a pravdivé.

* povinný údaj