Adoptuj Marii

Víme, jak je situace kolem změny bydlení složitá a nákladná, proto je zde Projekt Adoptuj Marii, který Vám pomůže s uhrazením kauce na bydlení až do výše 25 000Kč.

Uhrazení kauce na nájemné

V rámci programu poskytujeme pomoc ve formě jednorázového uhrazení kauce na nájemné, a to až do výše 25 000 korun. Nedostatek finanční hotovosti je totiž často jediná překážka, která zabraňuje samoživitelům pronajmout si vlastní bydlení.

Poskytnutá finanční pomoc je nevratná a vždy je použita na zaplacení kauce na nájemné přímo na účet poskytovatele bydlení.

Platnost schválené žádosti je 6 měsíců od data schválení.

Již při vyplnění žádosti je nutné přiložit několik dokumentů dokládajících způsobilost k pomoci s uhrazením kauce. Bez těchto dokumentů je žádost neplatná.


VYPLNIT ŽÁDOST O KAUCI NA NÁJEMNÉ

Kdy Vám pomoci nemůžeme

  • aktuální závislost na návykových látkách (drogy, alkohol)
  • akutní a nestabilizovaná fáze psychiatrického onemocnění
  • dlouhodobá závislost na institucionální pomoci
  • žádná pracovní historie
  • trestní minulost
  • zbavení svéprávnosti
  • nemotivovanost a pasivita
  • zanedbávání péče o dítě

Veškerá pomoc je hrazena za rodiče samoživitele na účet provozovatele či poskytovatele služby. Podpořte nás a bude více rodičů a dětí, kterým dokážeme pomoci.

CHCI PODPOŘIT